Úrokový bonus 0,00% na 3 roky

Zelené strechy na Popradskej

Na Popradskej budú strechy všetkých piatich bytových domov pokryté extenzívnou zeleňou, jej výsadba je už zrealizovaná. Čo to vlastne je „extenzívna zelená strecha“? Aké vlastnosti má?  Prečo sme ju zvolili?

Extenzívne zelené strechy sú vysádzané odolnou vegetáciou s vysokou regeneračnou schopnosťou, ktorá dokáže prosperovať aj v extrémnych podmienkach a je takmer bezúdržbová. Najčastejšie zastúpenými rastlinami na týchto strechách sú rozchodníky a iné sukulenty, machy, trávy a byliny, ktoré dokážu šetrne hospodáriť s vodou. Jedná sa o vzrastom nízke rastliny, ktorým stačí relatívne nízka hrúbka substrátu, zvyčajne 5 až 15 cm. S tým súvisí aj nižšie zaťaženie strechy a preto je tento typ zelenej strechy vhodný pre väčšinu striech.

Pri riešení zelených striech sa môžete stretnúť aj s pojmom intenzívna zelená strecha. Tento typ zelenej strechy je vhodný iba pre strechy, ktoré znesú vyššie zaťaženie, nakoľko hrúbka substrátu dosahuje 30 až 100 cm. Takýto typ strechy je  vhodný napríklad pre terasy alebo strechy, ktoré slúžia ako oddychová zóna.

Zelené strechy plnia nielen okrasné účely. Zelené plochy aj izolujú strechy, predlžujú životnosť strešného plášťa, slúžia ako prírodná ekologická klimatizácia - vytvárajú príjemnú mikroklímu najmä v husto zastavaných oblastiach.

Ak potrebujete viac info, neváhajte, kontaktujte nás

crossmenu