Úrokový bonus 0,00% na 3 roky

Úrokový bonus* - 0,00% na 3 roky

Pomôžeme Vám preklenúť obdobie zvýšených úrokových sadzieb a prvé tri roky budeme platiť úroky za Vás.

Bonus je rozdiel medzi mesačnou splátkou úveru pri úrokovej sadzbe uvedenej v úverovej zmluve a mesačnou splátkou úveru pri nulovej úrokovej sadzbe (viď modelový príklad) za obdobie troch rokov. 

Modelový príklad výpočtu bonusu

0,00% na 3 roky /36 splátok/

Cena nehnuteľnosti (byt + pivnica + parking)

270.000,- €

80% z ceny nehnuteľnosti - financované cez úver

216.000,- €

Mesačná splátka pri úrokovej sadzbe 5,00% a splatnosti 30 rokov

1.159,53 €

Mesačná splátka pri úrokovej sadzbe 0,00% a splatnosti 30 rokov

600,00 €

BONUS  (rozdiel v mesačnej splátke)

559,53 €

Rámcové podmienky pre poskytnutie bonusu sú:

  • uzavretie úverovej zmluvy v spolupracujúcej banke: Tatrabanka, ČSOB, SLSP, VÚB
  • doba splatnosti úveru podľa úverovej zmluvy je max. 30 rokov
  • výška úveru podľa úverovej zmluvy max. 80% kúpnej ceny nehnuteľnosti
  • výška kúpnej ceny nehnuteľností max. do 400.000,- € s DPH
  • max. do výšky úrokovej sadzby 5%

*Ponuka je limitovaná, vzťahuje sa na dostupné byty z ponuky developera s výnimkou bytov na najvyšších podlažiach jednotlivých objektov.

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme doplňujúce informácie a zodpovieme na Vaše otázky.

Ponuka bytov v našom projekte

Ak potrebujete viac info, neváhajte, kontaktujte nás

crossmenu