Úrokový bonus 0,00% na 3 roky

Stavba v znamení blížiacej sa kolaudácie

Všetky bytové domy už majú svoju finálnu podobu a prebiehajú už len dokončovacie práce v interiéroch. Príjemné jesenné počasie nám umožnilo dokončiť väčšinu exteriérových úprav: vnútroblokové chodníky, terénne úpravy, výsadbu zelene. Vo finále sú aj práce s osádzaním herných prvkov: na zelenej streche garáže detské ihrisko a aj workoutová zóna pre mladých vo vnútrobloku.

Práce na Popradskej dovŕšili po 2 rokoch výstavby významný míľnik začatím kolaudačného procesu a ešte pred Vianocami sme podali žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

O priebehu prác na stavbe Vás budeme naďalej priebežne informovať.

Ak potrebujete viac info, neváhajte, kontaktujte nás

crossmenu