Úrokový bonus 0,00% na 3 roky

Novinky zo stavby

V uplynulých mesiacoch nastal najvýraznejší posun na fasádach. Aktuálne sa dokončuje finálna vrstva fasád na najväčších objektoch B a C.

Dokončili sme prvú etapu vnútroareálových komunikácií. Momentálne prebieha príprava na začatie prác v rámci druhej etapy.

V interiéroch objektov B a C sa zhotovujú omietky v spoločných priestoroch a finalizuje sa  realizácia poterov. Podľa plánu napreduje aj realizácia štandardov a nadštandardov v jednotlivých bytoch,  zhotovenie finálnych vrstiev podláh, obkladov a aj montáž zariaďovacích predmetov v objektoch A2 a A3.

Postupne pribúdajú zábradlia a paravány na lodžiách a balkónoch jednotlivých objektov. Pred  objektom A1 bol zhotovený mlatový chodník, ktorý spolu s vysadenou zeleňou vytvorí príjemný priestor na oddych.

Ak potrebujete viac info, neváhajte, kontaktujte nás

crossmenu