Úrokový bonus 0,00% na 3 roky

Výstavba

September bol na stavbe v znamení oslavy ukončenia hrubých stavieb všetkých bytových domov v projekte Popradská.

Pri objektoch B a C sa rysujú budúce komunikácie, prebieha rozširovanie pôvodnej štvorprúdovej cesty pre zabezpečenie komfortného napojenia projektu na Popradskú ulicu. Plynulo pokračujú práce na fasádach ďalších objektov – nasledujú objekty A3 a B.

Napredujú aj práce vo vnútri bytových domov – murovanie priečok, inštalovanie rozvodov vody, elektriny, vykurovania, realizujú sa omietky.

Ak potrebujete viac info, neváhajte, kontaktujte nás

crossmenu