Úrokový bonus 0,00% na 3 roky

Prvý kvartál v znamení aktivity

Práce na projekte napredujú podľa stanoveného harmonogramu.

Bytové domy sú vo fáze dokončovania fasád. Začali sme s osádzaním zábradlí a predelov lodžií. Pokračujeme aj na prácach v interiéroch, kde sa prvé byty dokončujú do finálneho stavu vrátane štandardov.

S príchodom jari zintenzívnime vonkajšie práce. Zahájili sme práce na vnútroareálových komunikáciách a plochách na parkovanie.  

Tešíme sa, že na nami dokončené úseky cyklochodníka nadviazalo s prácami mesto Košice a tak cyklochodník v celej dĺžke okolo projektu Popradská bude otvorený ešte pred ukončením výstavby.

Ak potrebujete viac info, neváhajte, kontaktujte nás

crossmenu